Sản phẩm

Thư viện tài liệu lớn, cuốn cảm nang cung cấp rất nhiều các bài viết chuyên sâu về nghề nhân sự. Bạn cũng có thể tìm thấy ở đây các tài liệu, ứng dụng hỗ trợ phần mềm quản lý nhân sự POS-ERP

Sản phẩm
08
POS-ERP cho Nhà Sách

14:11 | 27/08/2016

Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone Standard 2014 là phiên bản rút gọn của Bizzone Professional phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhân sự nhỏ (dưới 200 người), không quá 03 ca làm việc. Bizzone standard 2014 được sử dụng phổ biến trong các khối văn phòng nơi mà chủ yếu tính lương theo thời gian.
Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone Quản lý hồ sơ cán bộ được thiết kế với mục tiêu: - Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý hồ sơ cán bộ. - Phục vụ tốt yêu cầu về tổng hợp thống kê số liệu báo cáo quản lý cán bộ - Lập kế hoạch và hỗ trợ đắc lực các hoạt động: Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đánh giá xếp loại, khen thưởng kỷ luật - Hỗ trợ quản lý quá trình công tác, lương, phụ cấp, Đoàn, Đảng, các tổ chức chính trị, xã hội (HĐND, UBND)
08
POS-ERP cho siêu thị Mini

14:09 | 27/08/2016

Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone Standard 2014 là phiên bản rút gọn của Bizzone Professional phù hợp với các doanh nghiệp quy mô nhân sự nhỏ (dưới 200 người), không quá 03 ca làm việc. Bizzone standard 2014 được sử dụng phổ biến trong các khối văn phòng nơi mà chủ yếu tính lương theo thời gian.