Lược sử POS-ERP

POS-ERP được xây dựng dựa trên những yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng và những đúc rút kinh nghiệm đầy xương máu trong quá trình triển khai, nghiệp vụ trong suốt 10 năm

Lược sử
logo_poserp

Tên gọi của sản phẩm/dịch vụ:

POS-ERP– Giải pháp Quản lý bán hàng

Tên gọi tiếng Anh:

POS-ERP– Sale Management Solution

Ngày đưa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường lần đầu:

Ngày 02/05/2003

 

Các phiên bản trước đây của sản phẩm/dịch vụ:

 • Tiền thân của sản phẩm phần mềm quản lý bán hàng Sale-man là sản phẩm POS-ERP của DigiStore phát hành lần đầu vào năm 2002 với công nghệ xây dựng bằng Visual Basic 6.0
 • Trong gần 10 năm qua phần mềm Sale-man đã được ứng dụng tại nhiều doanh nghiệp tuy nhiên với công nghệ cũ nên trong năm 2010 DigiStore đã cho ra đời phiên bản phần mềm quản lý bán hàng POS-ERP hoàn toàn mới.
 • Phần mềm quản lý bán hàng POS-ERP được xây dựng dựa trên những đúc rút kinh nghiệm triển khai, nghiệp vụ trong suốt gần 10 năm

LỊCH SỬ

POS-ERP V10.4.59.83 (21/04/2012)

Tính năng mới:

 • POS-ERP Quản lý doanh thu

 

POS-ERP V10.5.10.0 (05/05/2012)

Nâng cấp:

 • + Quản lý doanh thu theo ngày
 • + Quản lý doanh thu theo thời gian
 • + Quản lý chi tiết doanh thu
 • + Quản lý tổng hợp doanh thu
 • + Quản lý hàng bán trả lại
 • + Báo cáo doanh số theo nhân viên

 

POS-ERP V10.5.89.37 (03/07/2012)

Tính năng mới:

 • – POS-ERP Quản lý công nợ
 • + Bảng tổng hợp công nợ khách hàng
 • + Bảng chi tiết công nợ khách hàng
 • + Bảng tổng hợp công nợ nhà cung cấp
 • + Bảng chi tiết công nợ nhà cung cấp
 • + Phiếu báo nợ khách hàng
 • + Phiếu báo nợ nhà cung cấp

Nâng cấp: Báo cáo kho xuất nhập tồn

 • + Quản lý chi tiết hạn sử dụng của từng lô hàng nhập về
 • + Quản lý xuất nhập tồn
 • + Quản lý chi tiết nhập hàng
 • + Quản lý tổng hợp nhập hàng
 • + Quản lý chi tiết xuất hàng
 • + Quản lý tổng hợp xuất
 • + Quản lý xuất nhập tồn
 • + Thẻ kho

Bổ sung

 • – POS-ERP Quản lý sổ quỹ tiền mặt
 • – POS-ERP Cảnh báo tự động công nợ khách hàng
 • – Số lượng : 02 – 03 máy tính (có chung mạng lan, cài trên Win XP) tại cùng 1 địa điểm