Dịch vụ của chúng tôi

Mang đến sự khác biệt

Đảm bảo quyền lợi của khách hàng luôn

là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển

 

Dịch vụ

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm, chúng tôi còn cung cấp các gói dịch vụ vượt trội nhằm hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Bảo trì hỗ trợ trọn gói

Lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm, tích hợp, cấu hình hệ thống để đảm bảo sản phẩm vận hành trên máy tính hoặc hệ thống máy tính của khách hàng.

Dịch vụ sửa chữa máy in đầu đọc

đào tạo hướng dẫn sử dụng về phần mềm, các ví dụ, dữ liệu mẫu để khách hàng nắm bắt được cách thức vận hành, sử dụng bảo trì sản phẩm.

Dịch vụ về dữ liệu

cập nhật, convert, rà soát dữ liệu, lọc và cảnh báo những dữ liệu lệch chuẩn, nhập sai, sao lưu dữ liệu định kỳ.