Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập tồn.

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập tồn là khâu đầu tiên trong quản lý bán hàng. Nó là đầu vào của tiền và hàng. Quản lý chặt khâu này nhà quản trị mới có thể định lượng được hiệu quả chung của toàn bộ quá trình kinh doanh đến mức độ nào.

TÍNH NĂNG & SỰ KHÁC BIỆT

Tính năng

 • Báo cáo chi tiết đặt hàng nhà cung cấp.
 • Báo cáo chi tiết nhập kho
 • Bảng tổng hợp nhập kho
  <lí>Bảng theo dõi giá nhập trong tháng
 • Báo cáo xuất nhập tồn
 • Báo cáo xuất nhập tồn theo nhóm hàng
 • Báo cáo xuất nhập tồn (Quy cách)
 • Tổng hợp hàng tồn theo kho
 • Bảng tổng hợp hàng bán trả lại
 • Bảng tổng hợp hàng trả lại nhà cung cấp
 • Báo cáo hàng chuyển kho nội bộ
 • Bảng tổng hợp hàng chuyển kho nội bộ
 • Bảng tổng hợp hàng xuất hủy
 • Bảng cân đối hàng hóa
 • Bảng cân đối hàng hóa (Nhà cung cấp)

Sự khác biệt

 • POS-ERP theo dõi được diễn biến của hàng hóa trước khi nhập hàng từ các phiếu đặt hàng nhà cung cấp
 • POS-ERP Có các báo cáo được tổng hợp chính xác căn cứ vào số liệu cụ thể từ các hóa đơn đầu vào
 • ….
Sơ đồ hệ thống

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập tồn.

Ảnh chụp màn hình