Quản lý nghiệp vụ bán hàng

Quản lý nghiệp vụ bán hàng là khâu quyết định sự sống còn của cả hệ thống. Là mạch máu chính của toàn bộ cửa hàng hay doanh nghiệp. Bởi thế đây cũng là module quan trọng nhất trong POS-ERP ở cả hai hướng: Người bán hàng và nhà quản lý.

TÍNH NĂNG & SỰ KHÁC BIỆT

Tính năng

 • Hóa đơn bán lẻ
 • Hóa đơn bán buôn
 • Phiếu thu theo hóa đơn bán buôn
 • Báo cáo bán hàng theo ngày
 • Báo cáo chi tiết bán hàng
 • Bảng tổng hợp bán hàng
 • Tổng hợp bán hàng theo chứng từ
 • Danh sách chi tiết đơn đặt hàng
 • Báo cáo hàng bán chạy
 • Bảng tồng hợp doanh số bán hàng theo nhà cung cấp
 • Bảng tổng hợp hàng bán trả lại
 • Bảng tổng hợp hàng bán trả lại theo nhà cung cấp
 • Bảng cân đối hàng hóa
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Bảng tổng hợp bán hàng theo tháng
 • Bảng tổng hợp bán hàng theo ngày
 • Bảng tổng hợp công nợ khách hàng.
 • Báo cáo công nợ chứng từ
 • Thống kê danh sách khách hàng nợ vượt định mức
 • Thống kê doanh số bán hàng theo nhân viên
 • Thống kê doanh thu theo người dùng
 • Báo cáo chi tiết thu

Sự khác biệt

 • POS-ERP theo dõi được diễn biến của hàng hóa trước khi nhập hàng từ các phiếu đặt hàng nhà cung cấp
 • POS-ERP Có các báo cáo được tổng hợp chính xác căn cứ vào số liệu cụ thể từ các hóa đơn đầu vào
 • ….
Sơ đồ hệ thống

Nghiệp vụ quản lý kho xuất nhập tồn.

Ảnh chụp màn hình